150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Полагане честни одежди на св. Богородица във Влахерна. Евр. 9,1-7 (с. 514); Лк 10,38-42; 11,27-28 (с. 353)
02.07

ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО