150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

7-ма след ПАСХА –НА СВ. ОТЦИ ОТ І-вия ВСЕЛ. СЪБОР. (Тип. с. 473) Преп. Симеон Дивногорски. Гл. 6; утр. ев. 10; Деян. 20,16-18.28-36 (с. 50); Йн 17,1-13 (с. 40) Ден на българската просвета и култура, и на сла- вянската писменост.
24.05

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014