150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Св. апли Стахий и Амплий. Кол. 2,1-7 (с.209); Лк 10,1-15 (с.119)
31.10

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014