150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Св. апли Иасон и Сосипатър. Св. Луй-Мари Гриньон де Монфор. Деян. 5,1-11 (с.14); Йн. 5,30-6,2 (с.18)
28.04

100 години от явлението на Св. Богородица във Фатима