150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Преп. Тимотей. Св. Евстатий Антиохийски. Иуда 1,1-10 (с.319); Лк 22,39-42.45-71; 23,1 (с.170)
21.02

ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО