150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Свщмчк Терапонт. 2Тим 2,1-10 (с.502); Йн 8,21-30 (с. 27)
27.05

ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО