150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Вмчк Евстатий. 1Кор 1,26-2,5 (с.380); Йн 8,21-30 (с.255)
20.09

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014