150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Свщмчк Януарий. Деян. 4,1-10 (с. 11); Йн 3,16-21 (с. 16)
21.04

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014