150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Светли четвъртък. Мчк Сава Стратилат. Деян. 2,38-42 (с. 6); Йн 3,1-15 (с. 13)
24.04

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014