150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Преп. Ксенофонт. (Тип. с. 197, т.2) 1Петр. 2,21-3,9 (с. 292); Мк 12,13-17 (с. 155)
26.01

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014