150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО – ВЕЛИКДЕН (Пасха). Преп. Теодор Трихина. (Тип. с. 454-458) Деян. 1,1-8 (с. 1); Йн 1,1-17 (с. 10); Второ Възкресение: Йн 20,19-25 - с. 10.
20.04

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014