150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Св. ап. Тадей. Св. Пий X, папа Римски. 2Кор.5,10-15 (с.143); Мк. 1,9-15 (с.80) (147 г. от посветяването на България на св. Богородица в Ла Салет)
21.08

100 години от явлението на Св. Богородица във Фатима