150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Св. ап. Карп. Св. Филип Нери. 2 Тим 2,1-10 (с.501); Йн. 15,17-16,2 (с. 343)
26.05

100 години от явлението на Св. Богородица във Фатима