150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Св. ап. Филимон. Двмчца Цецилия. Филим. 1,1-24 (с. 416); Мк. 8,30-34 (с.146)
22.11

100 години от явлението на Св. Богородица във Фатима