150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Св. ап. Архип. 2 Петр. 2,9-22 (с. 301); Мк 13,14-23 (с. 159)
19.02

100 години от явлението на Св. Богородица във Фатима