150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Преп. Пимен Великий. Св. Моника. 2Кор 6,11-16 (с.145); Мк 1,23-28 (с. 81)
27.08

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014