150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Мчца Юлиана. (пост) Гал. 3,8-12 (с. 430); Лк 13,19-29 (с. 290)
21.12

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014