150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

НА ХАНАНЕЙКАТА Успение на св. Кирил Славянобългарски. Св. Валентин. Гл. 4; утр. ев. 4; 2Кор. 6,16-7,1 (с.185); Мт 15,21- 28 (с.101)
14.02

ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО