150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Светли вторник. Мчк Тимотей и Мчца Мавра. Деян. 2,14-21 (с. 4); Лк 24,12-35 (с. 11)
03.05

ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО