150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Св. мчци седем братя Макавей. Св. Алфонс Лигурийски. Евр. 11,33-12,2 (с. 529); Мт 10,16-22 (с. 361) (Начало на Богородичния пост – Тип. с. 383)
01.08

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014