150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Вмчца Христина. Св. Шарбел Маклуф. 1 Кор 7,24-35 (с. 111); Мт 15,12-21 (с. 65)
24.07

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014