150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

НАЧАЛО НА ЦЪРКОВНАТА ГОДИНА. Преп. Симеон Стълпник. Св. Марта. 1 Тим. 2,1-7 (с. 369); Лк 4,16-22 (с. 248)
01.09

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014