150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Вмчца Христина. Св. Шарбел Маклуф. 1Кор. 9,13-18 (с.115); Мт16,1-6 (с.67)
24.07

100 години от явлението на Св. Богородица във Фатима