150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Мчца Матрона Солунска. 2 Кор. 5,10-15 (с. 143); Лк 12,42-48 (с. 128). (Цял Богородичен акатист)
27.03

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014