150 години Католическа църква от източен обред в България

Герб на ЕКЗАРХ Христо ПройковГерб на Franciscus

Календар

Вмчца Неделя. Преп. отци Тома и Акакий. Гал 3,23-4,5 (с.516); Мт 15,21-28 (с.354)
07.07

ГОДИНА НА СЕМЕЙСТВОТО 21.11.2013 - 19.10.2014