Глава втора. Сред кризата на посвещението на общността [50-109]