Новини

ПАПАТА ПРЕДУПРЕДИ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ НА СРЕЩА ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И СЪВРЕМЕННОТО РОБСТВО

ПАПАТА ПРЕДУПРЕДИ ЗА ИДОЛОПОКЛОНСТВОТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ НА СРЕЩА ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И СЪВРЕМЕННОТО РОБСТВО

На 21 юли 2015 г. следобед папа Франциск поздрави участниците в срещата „Съвременното робство и климатичните промени: ангажиментът на градовете” и в симпозиума „Просперитетът, хората и планетата: постигане на устойчиво развитие в нашите градове”, проведена във Ватикана и организирана от Папската академия на науките. В двете събития участие взеха кметове на големи градове, членове на местната администрация и служители на Организацията на обединените нации.
 


На срещата Светият отец направи импровизирано изказване, в което обърна внимание, че грижата за околната среда означава на първо място правилно отношение към човешката екология и че Енцикликата „Laudato si” е не просто „зелен”, а преди всичко социален документ. Той също така се спря на въпроса за неконтролируемия ръст на градовете в резултат на липсата на заетост за населението в селските райони и отправи призив кметовете да установят сътрудничество с международните организации, за разрешаване на проблемите, породени от експлоатацията и трафика на хора, причинени от миграционните явления.

 

 

„Благодаря най-искрено и сърдечно за вашата работа”, обърна се папата към участниците в симпозиума. „Вярно е, че всичко е концентрирано около ... културата на грижата за околната среда. Но тази „зелена” култура – казвам го в положителния смисъл – е нещо много повече. Грижата за околната среда означава на първо място възприемане на отношението към човешката екология. Накратко, не можем да кажем, че личността и Творението, и околната среда, са две отделни неща. Екологията е обща, тя е човешка. Това се опитах да изкажа в Енцикликата „Laudato Si” -  че човечеството не може да бъде отделено от всички останало, съществува взаимно влияние, а злоупотребата с околната среда рикошира върху хората. Затова и казвам: „Не, това не е зелена енциклика, това е социална енциклика”. Защото не можем да отделим грижата за околната среда от социалния контекст, от социалния живот на човечеството. А и грижата за околната среда е социален въпрос”.
 


„Идеята да бъдат поканени кметове на големи и не толкова големи градове ми се струва много добра, защото е очевидно, че един от резултатите от липсата на грижа за околната среда е неконтролируемият растеж на градовете. Това е световен феномен ..., в резултат на който градове стават по-големи, но с все по-големи региони на бедност и мизерия, където хората страдат в резултат на пренебрегването на околната среда.  Част от този процес е и миграцията. Защо хората се стичат към големите градове, към покрайнините на големите градове, към бедняшките квартали, гетата и фавелите? ... Просто защото селските райони не им предлагат перспектива. Друг въпрос, споменат в енцикликата ... е идолопоклонството на технологиите. Злоупотребата с технологиите води до загуба на работа, създава безработица, което причинява миграция и необходимостта от търсене на нови хоризонти. Голямото ниво на безработица е предупреждение. Нямам под ръка статистическите данни, но в някои страни в Европа младежката безработица – сред младежите на възраст до 25 години -  надвишава 40, а в някои случаи дори 50 процента. ... Каква перспектива предлага бъдещето на днешните безработни младежи? Пристрастяване, скука, липса на житейски план - живот без смисъл, който е много труден - или дори самоубийство. Статистиката за младежките самоубийства не е изцяло публикувана. Или дори търсенето на нови хоризонти, като включването в партизански движения, които предлагат някакъв идеален живот”.
 


„Под въпрос е поставено и здравето на хората”, подчерта папата. „Зачестилите случаи на „редки” заболявания, често причинявани от вещества, използвани за наторяване … от прекомерно използване на технологиите. Един от най-големите проблеми е този за кислорода и водата. Изтощаването на почвата в големи региони в резултат на обезлесяването. Тук до мен стои архиепископът и кардинал, който представлява бразилска Амазония, той може най-добре да каже какво означава обезлесяването на Амазония, един от най-големите бели дробове на света. Конго и Амазонка са основните бели дробове на света. ... По какъв начин всички тези явления, причинени от прекомерното използване на технологиите, пренебрежението към околната среда, както и природните феномени влияят на миграцията? Те водят до безработица и трафик на хора. Работата без договор е все по-често срещано явление..., а това означава, че хората не печелят достатъчно, за да живеят. Това може да доведе до криминално поведение и други проблеми, характерни за големите градове, в резултат на миграцията, породена от злоупотребата с технологиите. Имам предвид преди всичко трафика на хора в минния сектор – там робството продължава да бъде един от основните проблеми. Работата в мините включва и използването на определени вещества за пречистването на минерали, като арсен и цианид, които причиняват заболявания сред населението. В това отношение нашата отговорност е голяма.. ... Всичко това има ефекта на бумеранга.... Един от резултатите е трафикът на хора с цел робски труд или проституция”.

 

„Най-накрая бих казал да кажа, че това изисква намесата на Организацията на обединените нации. Надявам се срещата на високо равнище в Париж през ноември да постигне решение за основно споразумение. Имам големи надежди и вярвам, че Организацията на обединените нации ще прояви по-голям интерес към тези явления, особено към трафика на хора, причинен от екологични проблеми, както и към проблема за експлоатацията на хората. Преди няколко месеца приех на аудиенция делегация на жени от Организацията на обединените нации, които се занимават с проблема за сексуалната експлоатация на деца в страни, въвлечени във война. ... Воините са друг елемент, който дебалансира отношението към околната среда”.

 

„Бих искал да завърша с едно наблюдение, което не е мое, а на богослова и философ Романо Гуардини”, отбеляза папа Франциск. „Той говори за два вида невежество: едното е невежеството, дарено ни от Бог и което трябва да бъде трансформирано в културата, чрез дадената от Него заповед да се грижим, подхранваме и обработваме земята; втората форма на невежество е тази, при която човек не уважава тази връзка със земята и не полага грижи за нея. .. Когато престане да се интересува от Творението човек става жертва на този втори тип невежество и започва да злоупотребява. ... Ядрената енергия е нещо добро и може да бъде полезно, но до определена степен – да си спомним за Хирошима и Нагасаки. Могат да бъдат причинени бедствия и унищожение. Втората форма на невежеството унищожава човечеството. Един средновековен равин, живял по времето на св. Тома от Аквино ... обяснил по следния начин проблема на Вавилонската кула на своите вярващи в синагогата. За да бъде построена кулата е била необходима много работа, особено по производството на тухлите. ... А всяка тухла била скъпа. ... Когато една тухла паднала, това се превърнало в сериозен проблем и виновникът, който я оставил да падне, бил наказан. Но когато един работник, който изграждал кулата, паднал, нищо не се случило. Това е проблемът на втората форма на невежество – когато човек стане творец на невежество, а не на култура. Човекът става творец на невежеството, когато престане да се грижи за околната среда”.

 

„Защо е необходимо Папската академия на науките да събира кметове и управители на градовете? Защото те са наясно какво трябва да бъде свършено - от центъра към периферията и от периферията към центъра. Те са наясно с реалността на човечеството. Светият престол може да изготви и произнесе много добра реч пред ООН, но ако работата не се върши от периферията към центъра от нея няма да има никакъв ефект; в това се състои отговорността на кметове и управителите на градовете. Затова ви благодаря за изясняване на условията, в които живее периферията, засегната от тези проблеми, където вие управлявате и чиито проблеми трябва да разрешавате. Благодаря ви и моля Господ да ни дари благодатта да бъдем наясно с проблемите и унищожението, което самите ние причиняваме, когато не се грижим за човешката екология ...за да можем да трансформираме невежество в култура, а не обратното”.

 

 

Източник: Vatican Information Service
Снимка: Седалището на Папската академия на науките във Ватикана