Новини

ПИСМО НА ПАПА ФРАНЦИСК ЗА ИЗВЪНРЕДНАТА ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО

ПИСМО НА ПАПА ФРАНЦИСК ЗА ИЗВЪНРЕДНАТА ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО

На 1 септември 2015 г. папа Франциск изпрати писмо до архиепископ Рино Фисикела, председател на

Папския съвет за насърчаване на новата евангелизацията, по повод извънредната юбилейна Година на милосърдието. В него той изказва надеждата си индулгенциите, давани през тази година да дадат възможност на всеки човек „същински да съпреживее Божията милост“ и пояснява, че те могат да бъдат давани и на лица, лишени от свобода. Наред с това, той дава на всички свещеници, независимо от съществуващите противни разпоредби, правото да освобождават от грях тези, които са прибягнали до аборт, които се разкайват и търсят опрощение с чисто сърце, и постановява тези, които по време на Свещената година на милосърдието се обърнат към Братството на Св. Пий Х за получаване на Тайнството на Опрощението да получат валидно и законно опрощение на своите грехове. Следва пълния текст на писмото на папа Франциск:

 

„С наближаването на началото на Извънредната юбилейна Година на милосърдието бих искал да се спра на няколко въпроса, вниманието към които ще спомогне честването на Свещената година да се превърне за всички вярващи в същински момент на среща с Божията милост. Искреното ми желание е Юбилейната година да бъде същинско преживяване на близостта с Отца, чиято нежност е почти осезаема, за да може вярата на всеки да бъде укрепена, а нейното свидетелство – подсилено.

 

Мисля на първо място за всички вярващи, които независимо дали в собствените си епархии или като поклонници в Рим, ще изживеят благодатта на този Юбилей. Бих искал индулгенциите, давани по повод Юбилейната година, да бъдат за всеки един същинско преживяване на Божията милост, която среща всеки в лицето на Отца, Който приветства и опрощава, заличавайки напълно извършения грях. За да изживеят и получат пълно опрощение, вярващите са призвани като знак за дълбокото си желание за истинско обръщане, да извършат кратко поклонение към Светите двери, които ще бъдат отворени във всички катедрали или в църквите, определени от епархийния епископ, както и в четирите папски базилики в Рим. Наред с това, разпореждам индулгенции да могат да бъдат давани и в светилищата и в Светилищата, в които бъдат открити Дверите на милосърдието, както и в църквите, традиционно са определяни за Юбилейни църкви. Важно е този момент да бъде свързан с Тайнството покаяние и с честването на Светата Евхаристия, както и с размисъл за милосърдието. Необходимо е тези чествания да бъдат придружени с изповед на вярата и с молитва за мен и желанията на моето сърце за доброто на Църквата и на целия свят.

 

Наред с това, мисля за тези, които по различни причини няма да имат възможност да минат през Светите двери, по-конкретно за болните, възрастните и самотните, които често не могат да напуснат дома си. За тях ще бъде от голяма помощ да изживеят своята болест и страдание в близост до Господа, Който в тайнството на страстите, смъртта и Възкресението Си показа царския път, който изпълва със смисъл болката и самотата. Живеейки с вяра и преминавайки с надежда през този миг на изпитание, приемането на причастие или участието в Светата Меса и в общата молитва дори чрез различни средства за комуникация, ще бъде за тях средство за придобиване на Юбилейна индулгенция. Мислите ми се насочват и към затворниците, чиято свобода е ограничена. Юбилейната година винаги е давала възможност за голяма амнистия, насочена към много хора, които, въпреки че заслужават наказание, имат съзнание за извършената от тях несправедливост и искрено желаят да се върнат в обществото и да дадат своя искрен принос за него. Нека всички те бъдат осезаемо докоснати от милостта на Отца, Който иска да бъдат близо до тези, които най-силно се нуждаят от Неговото опрощение. Те могат да получат Индулгенции в параклисите на затворите. Нека жестът на насочване на тяхната мисъл и молитва към Отца да бъде знак всеки път, когато те преминават през прага на тяхната килия да бъде за тях знак за преминаване през Светите двери, защото Божията милост е способна да обръща сърцата и може да трансформира преградите в изживяване на свободата.

 

Помолих Църквата през тази юбилейна година да преоткрие богатството, което съдържат духовните и телесни дела на милостта. Опитът от милостта става видим посредством свидетелството на конкретни знаци, както е учил самият Исус. Всеки път, когато някой вярващ извърши лично едно или повече от тези дела, той или тя със сигурност ще получи Юбилейна индулгенция. От това се поражда отдадеността на живота на милостта, за да бъде придобита благодатта на пълното и цялостно опрощение чрез силата на любовта на Отца, Който не изключва никого. Юбилейната година ще бъде пълноценна, чрез плодовете на всички събития, отслужени и изживяни и изживявано с вяра, надежда и милосърдие.
Наред с това, юбилейните индулгенции могат да бъдат получавани и от покойници. Ние сме свързани с тях чрез свидетелството на вярата и милосърдието, които те са ни оставили. Това става, когато ние ги възпоменаваме в евхаристийното честване и като се молим за тях, във великата тайна на Общността на светците, милостивото лице на Отца да ги освободи от всеки остатък от греха и да ги приеме в безкрайното блаженство.

 

Един от сериозните проблеми на нашето време е промененото отношение към живота. Широко разпространен и лишен от чувствителност начин на мислене е довел до загубата на необходимата лична и социална чувствителност към новия живот. Има хора, които приемат трагедията на аборта с повърхностното съзнание, сякаш без разбиране за крайната вреда, която се съдържа в този акт. А от друга страна има много хора, които макар и да преживяват този момент като поражение, смятат, че нямат друга възможност. Мисля преди всичко за жените, които са прибягнали към аборта. Наясно съм с натиска, довел ги до това решение. Съзнавам, че това е екзистенциално и морално изпитание. Срещал съм толкова много жени, които носят в сърцето си белезите от това мъчително и болезнено решение. Случилото се е дълбоко несправедливо, но само разбирането на истината може да позволи на човек да не губи надеждата си. Божието опрощение не може да бъде отречено за този, който се е покаял, особено когато този човек се обръща към Тайнството на изповедта с искрено сърце в търсене на помирението с Отца. По тази причина реших, независимо от противните разпоредби, да предоставя на всички свещеници правото на преценка по време на Юбилейната година за опрощаване на греховете на аборта за тези, които са го извършили и които със свито сърце търсят опрощение за това. Нека свещениците изпълняват тази велика задача като изкажат слова за същинско приветствие, съчетани с размисъл за тежестта на извършения грях, като покажат пътя за истинското обръщане, чрез който да бъде постигнато истински и щедро опрощение от Отца, Който обновява всичко със Своето присъствие.

 

На последно място бих искал да обърна внимание на тези вярващи, които по различни причини са избрали да посещават църквите, в които служат свещеници от Братството на Св. Пий Х. Юбилейната година на милосърдието не изключва никого. Няколко братя и епископи от различни страни са ми говорили за тяхната добра вяра и тайнствена практика, съчетана обаче с нелеката ситуация от пастирска гледна точка. Вярвам, че в близко бъдеще ще бъде намерено решение за възстановяване на пълното общение със свещениците и духовните пастири на това Братство. Междувременно, с мотива да се отговори с добро на тези вярващи, и воден от своята нагласа постановявам тези, които по време на Юбилейната година на милосърдието се обърнат към тези свещеници за честване на Тайнството покаяние да могат законно и валидно да получат опрощение на техните грехове.
Уповавайки се на посредничеството на Майката на Милосърдието, поверявам подготовката за тази Извънредна юбилейна година на нейното покровителство.“

 

Източник: Vatican Information Service