Евгений Босилков (1900 - 1952)

Евгений Босилков (1900 - 1952)

Блаженият Евгений Босилков, епископ пасионист в Никопол, е роден в Белене на 16.11.1900 г. Изтъкната личност на своето време, той бива осъден на смърт от комунистическия режим по време на един скалъпен процес-фарс. Разстрелян на 11.11.1952 г. в София. Преди процеса той пише: „Следите от нашата кръв са залог за едно прекрасно бъдеще на Църквата в България" Обявен за Блажен от папа Йоан Павел II на 15.03.1998 година.
„Бог трябва да проникне в цялата ти душа и около Него трябва да бъде ориентиран целият ти живот." (Е. Босилков)