ФОКОЛАРИ - Мирско движение на Фоколарите

ФОКОЛАРИ - Мирско движение на Фоколарите

Движение на Фоколарите (Марийно дело) е родено в лоното на Католическата църква в гр. Тренто, северна Италия, по време на Втората световна война. Негова основателка е Киара Лубик. Движението познато още като Марийно дело е разпространено в 182 страни по света и има за цел духовното и общественото обновление. Към Движението принадлежат хора от  различна възраст, раса, социално положение и религиозна вяра.

 

Духовността на единството е душата на Движението и се вкоренява в завета на Исус: “Всички да бъдат едно”. Духовността се разпространява чрез диалога не само вътре в Католическата църква, но също и в другите християнски църкви, между вярващите от другите религии и между хората, които не изповядват определена религиозна вяра. Общият им стремеж е да изграждат навсякъде всеобщо братство между хората, за да допринесат за единството на човешкото семейство.
Споделяне и взаимност са опорните точки, върху които се роди и се развива значителен диалог с икономическия и политическия свят. Във връзка с това, през последните години се създадоха “Икономика на общението”, в която предприятия заделят от печалбата си в полза на бедните и “Политическото движение за единство”, в което политици от различните партии търсят и споделят универсалните човешки ценности, преодолявайки тесните партийни интереси.

 

Някои данни:

Разпространение 

-   в момента в 182 страни
-   Начало: 1943 г. в гр. Тренто, Италия; от 1946 г. в другите области на Италия; от 1952 г. в другите европейски страни; от 1958 г. в Америка; от 1965 г. в Африка; от 1966 г. в Азия; от 1967 г. в Австралия. 

Към Движението принадлежат:
-   141 280 членове, от които половината младежи и деца

Освен това има и:  
-   последователи: 2.237.000, от които по-голямата част католици;
-   около 50.000, принадлежат към 350 други християнски деноминации;
-   повече от 30.000 изповядват друга религия, между които евреи, мюсюлмани, будисти, индуисти, таоисти и др.
-   повече от 100.000 не изповядват определена религия;
-   симпатизанти: няколко милиона, трудно е да се определи техния брой;

Състав:

Начело на Движението е Председателка (според устава ще бъде винаги жена), подпомогната от един помощник председател и от Съвет.
Движението е едно цяло, но е съставено от 21 клона, заради разнообразието на хората, които принадлежат към него (семейства, младежи, свещеници, монаси и монахини от различни ордени, владици).

 

По-конкретно:

-   Фоколарите (мъжки или женски общности) от неженени (целомъдрени) и от женени (семейни), които представляват “носещата структура” на Движението.
-   Широки (масови) движения: Нови семейства, Ново човечество, Енорийско движение, Младежи за единен свят, Деца за единство.
Движението се разпределя в 88 териториални зони.

 

 

Последни развития в различни сфери

 

Школа Абба” - създадена през 1990 г. от Киара Лубик, с цел да се задълбочи учението на харизмата на единството, т.е. духовността на Движението. В състава й влизат около 30 учени от различни области на науката. От 1998 г. са включени като външни сътрудници още 300 професори и експерти от различни страни. От  2008 година Движението на фоколарите има свой университет в Лоппиано (област Флоренция – Италия), който носи името “Sophia” - мъдрост. ( http://www.iu-sophia.org )

 

Икономика: “Икономика на общение” - икономически проект роден през 1991 г., чиито принципи вдъхновяват управлението на повече от 800 предприятия в 5те континента. “Икономика на общение”  оказва своето влияние върху икономическата наука, чрез повече от 100 дипломни работи и многобройни семинари организирани от висши учебни заведения и международни организации. ( http://www.edc-online.org/index.php/it.html ).

 

Политика: “Политическо движение за единството” - родено през 1996 г., разпространено е в различни европейски страни, по-развито в Италия и Латинска Америка. ( http://www.mppu.org )

 

Медицина:  Културно дружество “Медицина - Диалог - Общение”, основано през 2003 г. ( http://www.mdc-net.org ) ... и други.

 

 

Издателска дейност:

 

-   “Чита Нуова” (Città Nuova) - италианско издателство, публикува всяка година повече от 85 заглавия. ( http://www.cittanuova.it/ , http://editrice.cittanuova.it/ );
-   28 издателства в други страни, публикуват годишно повече от 215 заглавия;
-   “Нов свят” - периодично списание, което излиза на 25 езика в 40 страни, между които и България;
-   “Ново човечество” двумесечно списание, което изразява учението на харизмата на единството, в различни сфери на науката и на човешкия живот;
-   “Джен’с” и “Единство и харизми” - списания за семинаристи и духовници, на различни езици;
-   “Икономика на общение. Една нова култура” - периодично списание;
-   “Думи за живот” - месечен духовен-богословски коментар на основателката към изречения на Светото писание, превежда се на 96 езика, включително и на български език. Тираж 2.100.000 броя, предава се по радио, телевизия и интернет;
-   Международна интернет страница – www.focolare.org

 

 

Центрове и мероприятия:

 

-   33 градчета, които се намират в: Италия, Швейцария (2), Германия (2),  Австрия, Белгия, Холандия, Великобритания, Ирландия, Франция, Испания, Португалия, Хърватскa, Полша, Чехия, САЩ, Мексико, Бразилия (3), Аржентина (3), Чили, Венецуела, Филипини, Камерун, Бряг на слоновата кост, Кения, Пакистан, Ливан и Австралия. Най-развитото градче има международен характер и се намира близо до Флоренция (Италия). Името му е Лопиано, има 800 жители от 70 страни и повече от 30.000 посетители годишно.

-   Центрове “Мариаполи” – за духовна и социална просвета на членовете, 63 в 46 държави.
-   Годишни срещи от няколко дни, които се наричат “Мариаполи”, се провеждат в около 70 страни, включително и в България.
-   Курсове по инкултурация, икуменизъм, междурелигиозен диалог, социални въпроси се състоят годишно в различни страни.
-   Център “Санта Киара” за производство и разпространение на аудио и видеокасети, които помагат за общението в Движението, поради неговото широко разпространение.
-   Центрове за изкуство и музикални групи. Най-известни са: Център Аве, Джен Верде и Джен Росо.
-   “Римски срещи” – екскурзоводен център в Рим.
 

Периодични международни мероприятия в Рим:
-   “Дженфест” – младежки фестивал.  Провежда се през 5 години.  През 2000 г. взеха участие 25.000 младежи от цял свят.
-   “Фамилифест” - фестивал за семейства.
-   “Суперконгрес” - конгрес за тинеджери. През 2002 г. той бе под патронажа на Европейската комисия, Съвета на Европа, Президентството на Република Италия, Министерствата на Външните работи и на Образованието. Присъстваха 11000 деца от 92 страни. 
 

Инициативи на международна солидарност
-   “Акция за единен свят” (AMU) - неправителствена организация създадена през 1986 г. за международно сътрудничество за развитие, призната от Министерство за Външните работи на Италия.
-   “New Humanity” (Ново човечество) - неправителствена организация към Икономическия и социалния съвет на ООН.
-   Многобройни социални дела (повече от 1.000) в различни страни на света.
-   “Осиновявания oт разстояние” (повече от 13.000 в 41 страни).

 

 

Одобрение от Светия престол
Движението на Фоколарите бе одобрен за първи път през 1962 г. под името “Марийно дело”. Актуализираният Устав е одобрен с указ на Папски съвет за миряните на  29.06.1990 г. На 15.03.2007 г. същият Папски съвет прие последните промени на Устава.

 

 

Коя е Киара Лубик?
 
Киара Лубик е родена в Тренто, северна Италия, през 1920 г. Основателка е и председател на Движението на Фоколарите, към което принадлежат хора от различна възраст, раса, социално положение и религиозна вяра.
Киара е станала първата жена – християнка, която говори в джемията в Харлем (САЩ) и в будистските храмове в Токио и в Тайланд. Получила е различни признания от международно значение, между които наградата на ЮНЕСКО за Възпитаване на мира (1996 г.), многобройни почетни докторати и почетни гражданства.
Авторка е на книги преведни на повече от двайсет езика.
Почина на 14 март 2008 г.

 

 

Движението на фоколарите в България

 

В България първите семена на движението са посети от Джована Джуа, фоколарина от Италия, дошла да работи в София през 60-те години.
По-късно, през пролетта 1975 г. един свещеник от Югославия, Отец Лазар Кръмпотич запознава с тази духовност едно младо семейство от Католическата църква от източен обрeд в София, Евгения и Константин Паташеви. Чрез тях, посланието пристига до първата групичка последователи на движението в България, основно техни приятели и роднини, имайки предвид строгите ограничения поставени от тогавашния режим.
С течение на години през няколко месеца от Югославия идват в България фоколарини жени и мъже, свещеници, женени фоколарини, които подържат жив живота според тази харизма. Думи за живот (коментар на Киара Лубик върху едно изречение от Евангелието, което се сменя всеки месец) преведени на български и преписвани на пишеща машина, много дискретно се разпространяват между хората.
С движението се запознават и католици от западен обрeд от различни градове, като Пловдив, Раковски и др. Така също и православни християни. Срещите се провеждат винаги под форма на семейни празници в апартаменти или като екскурзии в някоя планинска хижа.
През лятото 1989 г. за пръв път е възможно да се проведе годишна среща – Мариаполи, в един стар православен манастир.
През 1990 г., след 15 години изолация, група младежи от България за пръв път присъства на Дженфест в Рим – световна среща за младежите от движението. Тогава те пишат писмо на Киара Лубик, в което, между другото, я молят да изпрати в България фоколарини, които да живеят там постоянно и да им помагат в живота според тази духовност. И така, на 12 януари 1991 г. в София се открива фоколар с две фоколарини: Мария – Рези Върдоляк и Мария Лучия Консильо. Фоколарът в разширен състав съществува в София до днес.
С минаването на годините духовността на движението достига други градове: Шумен, Ямбол, Варна, Белене, Казанлък, Карлово, Стара Загора... Днес членовете и последователите на движението са около хиляда. По различни градове се срещат групи семействата, младежи, деца,... които носят семе на нов живот в средата, където живеят. Моменти на силно единство между всички са еднодневни срещи за последователи от цялата страна, както и Мариаполи (град на Богородица), годишна среща от няколко дни прекарани заедно като едно голямо семейство.
Между членовете има хора, които след срещата си с Движението, се доближиха до Църквата, както Католическата, така и Православната.

Издания:
Нещо, което ни свързва всички е списанието „НОВ СВЯТ”, което излиза на три месеца и месечна листовка „ДУМИ ЗА ЖИВОТ” – коментар на Киара Лубик  върху едно изречение от Евангелието, което се сменя всеки месец. 
Преведени на български език и издадени в България са книги на основателка Киара Лубик и на нейните близки сътрудници. Заглавията на книгите са: „РАЗМИШЛЕНИЯ” (на Киара Лубик), „ЕДИНСТВОТО И ИЗОСТАВЕНИЯ ИСУС” (на Киара Лубик), „ВИКЪТ” (на Киара Лубик), „ДУМИ, КОИТО СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЖИВОТ” (примери от живота на християни от цял свят за приложени на практика думите от Евангелието), „КОГАТО БОГ СЕ НАМЕСВА” (примери от живота на християни от цял свят за Божията намеса в техния живот когато са прилагали на практика думите от Евангелието), „ОЧАРОВАНИЕТО НА ЕДИНСТВОТО” (История на Движението на фоколарите), „ДЕН СЛЕД ДЕН” (дневник на една майка), „БЕШЕ ПРЕКРАСНА” (Киара Лубик говори за Богородица на децата от Движението на фоколарите).

 

 

Адрес и контакти:

 

ул. Козяк 19, вх.А, ап.3   / виж на картата на Google /

София

тел. 02 8626 447 (през седмицата всеки ден след 16 часа)

 

или

 

0894 369 029  (Мария Лучия Консильо)

е-mail: fokbulgaria@gmail.com

 

Обща страница на Движението на фоколарите, на 5 различни езика: www.focolare.org

 

Младежи: www.mondounito.net

 

Деца, юноши: www.teens4unity.net

 

Галерия