Покрован

Покрован

Енория: “Успение Багородично”

.

Енорийски свещеник:
свещеномонах Клаудио Молтени, Успенец

.

Богослужения:

след предварителна уговорка един/два пъти месечно.

.

Приемно време на енорийския свещеник:
в Пловдив на тел:  032/621032
в Покрован на тел: 03667236 (един път месечно)

.

Адрес контакти:

Енория “Успение Богородично”
6975 Покрован
община Ивайловград, област Хасково  
виж на картата на Google
тел. 03667 / 235

и

Отци Успенци
Ул. „Кръстю Пастухов” № 22 - Пловдив 4000  
виж на картата на Google
Тел. 032/621 032; Факс: 032/264 791; имейл: claudiomolteni@libero.it

.

Благотворителна дейност:
Енорийски Каритас проект: “Клуб столова за възрасти хора и самотни на пенсионна възраст”
Цели на проекта: подпомагане на възрастни, самотни хора за подобряване на социалното им положение и създаване на социални контакти. Село Покрован се намира на 450 км. от София и на 15 км. от държавната  граница с Гърция. Селото е отдалечено от други населени места. Най-близкият град е Ивайловград, намиращ се на 9 км. от Покрован.  В Покрован живеят около 160 души, 90% от който са на възраст над 65 години. Икономически структури  в района не съществуват. Редовна транспорта връзка от Ивайловград до Покрован и обратно не съществува. В селото няма осигурено медицинско обслужване. Функционирането на социална кухня, съчетана с клуб, е едно алтернативно решение за подпомагането на възрастните хора в селото

.

Издания:
Михаил Аксунов “ История на Католическата Църква от Източен Обред в България”