Новини

ГРИЖА ЗА ТВОРЕНИЕТО

ГРИЖА ЗА ТВОРЕНИЕТО

Първо съвместно послание на папа Франциск и Вселенския патриарх Вартоломей
 

 

На 1 септември 2017 г., петък, едновременно във Ватикана и Фенер, беше публикувано първото съвместно послание на папа Франциск и Вселенския патриарх Вартоломей по повод чествания на тази дата Ден на молитва за грижа за творението.
 

 

В посланието се казва:

 

„Историята на сътворението ни предлага панорамен поглед към света. Писанието ни разкрива, че „в началото“ Бог е имал желанието човечеството да сътрудничи в опазването и съхранението на природната среда.
 

 

Първоначално, както четем в глава Битие, „всякакво полско храсте, което го нямаше още на земята, и всякаква полска трева, що не бе още никнала; защото Господ Бог не пращаше дъжд на земята, и нямаше човек, който да я обработва“. (2: 5).
 

 

Земята ни е била поверена като върховен дар и наследство, към което всички ние носим отговорност, докато „накрая“, всичко небесно и земно бъде съединено под Христос. (Еф. 1:10).
 

 

Нашето човешко достойнство и благоденствие са дълбоко свързани с грижата ни цялото творение. Ала „междувременно“ световната история ни разкрива напълно различен контекст. Разкрива ни сценарий на морален разпад, следването на който е причина нашето отношение и поведение към творението да затъмни и нашето призвание на Божии съработници.
 

 

Тенденцията да разрушаваме деликатните и балансирани екосистеми по света, ненаситното ни желание да манипулираме и контролираме ограничените ресурси на планетата, алчността ни към неограничена печалба на пазарите - всичко това ни отчуждава от първоначалната цел на творението.
 

 

Вече не уважаваме природата като споделен дар; по-скоро я приемаме като частно притежание. Вече не се свързваме с природата, за да я поддържаме; по-скоро господстваме над нея, за да градим собствени конструкции. Трагични и трайни са последиците от този объркан мироглед.
 

 

Влошаването на човешката и природната среда са паралелни процеси и това влошаване на планетата се отразява най-тежко на най-уязвимите нейни жители. Последиците от климатичните промени оказват въздействие първо и най-силно върху тези, които живеят в бедност по всички краища на земното кълбо.
Задължението ни да ползваме земните блага по отговорен начин включва и признанието и уважението към всички хора и всички живи същества. Неотложният призив и предизвикателство за полагане на грижи за творението са покана към цялото човечество да работи за устойчиво и пълноценно развитие.
Затова, единени от обща загриженост за Божието творение и приемайки земята като споделено благо, ние горещо приканваме всички хора с добра воля да отделят време за молитва за околната среда на 1 септември.
 

 

Този ден ни дава възможност да благодарим на нашия любящ Творец за благородния дар на творението и да се посветим на грижа за неговото опазване в името на бъдещите поколения. Тъй като ние знаем, че напразни са нашите усилия, ако Бог не ни подкрепя  (Пс 126-127), ако молитвата не е в центъра на нашия размисъл и служение.  
 

 

И наистина, целта на нашата молитва е да променим начина, по който възприемаме света, за да променим начина, по който се отнасяме към света. Целта на нашия призив е да подходим смело към по-голяма простота и солидарност в нашия живот.
 

 

Призоваваме спешно хората, които заемат позиции в социалната и икономическата, в политическа и културна области, по силата на която са натоварено със съответната отговорност, да чуят виковете на земята и да отговорят на нуждите на пренебрегнатите хора, но преди всичко да отговорят на молбата на милиони хора и да подкрепят съгласието в света за изцелението на нашето увредено творение.
 

 

Убедени сме, че искрено и трайно разрешение на екологичната криза и на предизвикателствата на климатичните промени е невъзможно, ако отговорът не е съгласуван и всеобщ, ако отговорността не бъде поделена и видима, ако не бъде отдадено първенство на солидарността и служенето".
 

 

Ватикана и Фенер, 1 септември 2017 г.

Папа Франциск и Вселенски патриарх Вартоломей