Новини

НОВИЯТ БРОЙ 123/ЛЯТО НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

НОВИЯТ БРОЙ 123/ЛЯТО НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Проблемите на междуконфесионалния диалог са в центъра на новия брой 123/Лято на сп. „Християнство и култура“. Темата е разгледана от Десислава Тодорова в статия Диалогът между патриарх Йеремия II и витенбергските богослови през XVI в., както и в историческия преглед на Англикано-православният диалог, извършен от Живко Лефтеров. От богословска гледна точка проблемът е засегнат от отец Сава (Щони) Кокудев в неговата статия Transsubstantiatio, impanatio, metabole – три евхаристийни концепта. Акцент в броя е и темата за отношението между християнството и политиката, засегната в статиите на Пантелеймон Калайдзидис Изкушението на Юда: Църквата и националните идентичности и на Йоанис Каминис Православие и политика. Разгледан е и въпросът, предизвикал един от най-оживените богословски дебати на Всеправославния събор през юни 2016 г. – за употребата на термините човек или личност. На този дебат са посветени текстовете на Пол Ладусьор Човеци или личности? и на митрополит Йеротей Влахос. Своят Коментар към дебата между митрополитите Йеротей Влахос и Йоан Зизиулас предлага и проф. Георги Каприев. В рубриката Християнство и истина може да се прочете и статията на Томас Стигъл за Преоценка на датировката на Евангелието на Йоан, а в Християнство и изкуство – текстът на Златина Карчева за йеромонах Дионисий от Фурна – иконописец и възрожденски деец. Медийният обзор за периода април-юли 2017 г. е дело на Мартин Осиковски, а броят е илюстриран с фотографии на Веселина Велчева.

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА БРОЙ 123
СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУКОНФЕСИОНАЛНИЯ ДИАЛОГ
1. Десислава Тодорова. Диалогът между патр. Йеремия II и витенбергските богослови през XVI в.
2. Живко Лефтеров. Англикано-православният диалог

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА
3. Томас Стигъл.  Преоценка на датировката на Евангелието на Йоан
4. О. Сава (Щони) Кокудев. Transsubstantiatio, impanatio, metabole – три евхаристийни концепта

 

ХРИСТИЯНСТВО И ПОЛИТИКА
5. Пантелеймон Калайдзидис.  Изкушението на Юда: Църквата и националните идентичности
6. Йоанис Каминис. Православие и политика

 

ДИСКУСИЯ
7. Пол Ладусьор. Човеци или личности?
8. митр. Йеротей Влахос. Решенията на йерархията на Еладската църква върху Светия и велик събор и крайният резултат
9. Георги Каприев. Човек и лице. Коментар към дебата между митрополитите Йеротей Влахос и Йоан Зизиулас

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИЗКУСТВО
10. Златина Карчева. Йеромонах Дионисий от Фурна – иконописец и възрожденски деец.

 

МЕДИЕН ОБЗОР
11. Мартин Осиковски. Медиен обзор: 2017, април – юли