Новини

ПОКАНА ЗА ТРИДНИЦАТА И ПРАЗНИКА НА СВ. ТЕРЕЗА НА МЛАДЕНЕЦА ИСУС

ПОКАНА ЗА ТРИДНИЦАТА И ПРАЗНИКА НА СВ. ТЕРЕЗА НА МЛАДЕНЕЦА ИСУС ПОКАНА ЗА ТРИДНИЦАТА И ПРАЗНИКА НА СВ. ТЕРЕЗА НА МЛАДЕНЕЦА ИСУС

По случай 120 години от „влизането в Живота” на света Тереза на Младенеца Исус сестрите Кармилитки канят на ТРИДНИЦА в  манастира на  бул. Св. Климент Охридски № 132.

От 28 до 30.9. 2017 г. в 17.30 ч. - броеница и литургия с проповед. 


На  1.10.2017 г. (неделя) в 18.00 ч. - тържествена литургия
                                 

(Този ден сутринта няма да има литургия).