Новини

НОВИЯТ БРОЙ 127 НА СП. "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

НОВИЯТ БРОЙ 127 НА СП. "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Християнският поглед към историята и към някои значими исторически събития е тематичният център на новия 127 брой на сп. „Християнство и култура“. Във философски контекст въпросът е разгледан в разговора на френския философ Реми Браг с италианския журналист Джулио Броти, озаглавен „От тангентите към кръга: религиите във времето“, както и в статията на Георги Каприев „Мъдрост, разумно познание и диалог според Максим Изповедник“. На положението на Руската църква в контекста на репресиите, последвали Болшевишката революция е посветена статията на Слава Янакиева „Сергианският смут. Кратки бележки за събитията“, както и спомените на Нина Владимировна Трапани за храма на Сръбското подворие в Москва. Годишнината от началото на Реформацията е отбелязана с текстовете на Христо Тодоров „Раждането на херменевтиката от духа на Реформацията“ и на пастир Данаил Игнатов „Отражения на Реформацията в управлението на обществото – опозиция или реформиране на властта“. В броя е представен и анализът на Искрен Иванов, посветен на „Евразийската поквара на православието като заплаха за българското духовно единство“. Проблемите на Средновековната история и култура са представени в статиите на Димитър Марков „Pax Romana Christiana. Коментар върху разбирането на синкретичните практики между християнство и езичество в Късната античност и Ранното средновековие“ и на Кристиян Станков за „Средновековната „зоология” – от алегоричното сказание към научното изследване“. Рубриката Християнство и истина е представена със статията на Бойчо Бойчев за „Прошката (за някои психологични, морални и онтологични очертания)“, а Християнство и изкуство - с текстовете на Антоанета Дончева „Цепнатина в пътеката на времето – уникалният кайрос“ и на Любомир Игнатов за „Църковномузикални и химнологични податки в съчиненията на Псевдо-Дионисий Ареопагит“. Броят е илюстриран с фотографии от Света гора на Николай Трейман.
 
 

Християнство и култура – брой 127

 

Християнство и история

1.      Реми Браг. От тангентите към кръга: религиите във времето

2.      Георги Каприев. Мъдрост, разумно познание и диалог според Максим Изповедник

3.      Слава Янакиева. Сергианският смут. Кратки бележки за събитията

4.      Нина Трапани. Възпоменания на Нина Владимировна Трапани за храма на Сръбското подворие в Москва

Християнство и истина

5.      Бойчо Бойчев. Прошката (за някои психологични, морални и онтологични очертания)

Реформацията - 500 години по-късно

6.      Христо Тодоров. Раждането на херменевтиката от духа на Реформацията

7.      Пастир Данаил Игнатов. Отражения на Реформацията в управлението на обществото – опозиция или реформиране на властта

Средновековна философия и култура

8.      Димитър Марков. Pax Romana Christiana. Коментар върху разбирането на синкретичните практики между християнство и езичество в Късната античност и Ранното средновековие

9.      Кристиян Станков. Средновековната „зоология” – от алегоричното сказание към научното изследване

Християнство и политика

10.  Искрен Иванов. Евразийската поквара на православието като заплаха за българското духовно единство

Християнство и изкуство

11.  Антоанета Дончева. Цепнатина в пътеката на времето – уникалният кайрос.  „В очакване на Годо“

12.  Любомир Игнатов. Църковномузикални и химнологични податки в съчиненията на Псевдо-Дионисий Ареопагит

Медиен преглед

13.  2017, октомври – ноември