Новини

СРЕЩА НА АПОСТОЛИЧЕСКИЯ ЕКЗАРХ МОНС. ХРИСТО ПРОЙКОВ С ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА В КОНТЕКСТА НА РОТАЦИОННОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

На 8 май в София, в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева прие делегация на Европейските църкви, ръководена от монсеньор Христо Пройков, председател на Междуобредната епископска конференция на Католическата църква в България.

 

Инициативата е на Католическата църква в България и на Комисията на католическите епископи на страните от ЕС, известна като COMECE, към които се присъединява и Конференцията на Европейските Църкви - КЕК.

 

Подобни срещи традиционно се провеждат между представители на COMECE и ротационните председатели на ЕС, целта е да се търси най-доброто възможно сътрудничество между приоритетите на ротационното председателство и акцентите, предлагани от Църквите в Европа.

 

Контактите между църковни представители и ръководни лица от европейските институции датират от дълги години, в съответствие с член 17 (3), от Римският договор, който одобрява установяването на един отворен, прозрачен и регулярен диалог между ЕС, Църквите, религиозните организации и общности.

 

От седалището на COMECE в Брюксел в София пристигна г-н Марек Мисак, политически съветник по външноевропейските въпроси при Секретариата на Комисията на европейските епископи, a в срещата от страна на Католическата църква ще участва и г-н Богдан Паташев, генерален секретар на Междуобредната епископска конференция на Католическата църква у нас.

 

В духа на братското християнско общение COMECE покани на тази среща и Световния съвет на Църквите ръководител на тяхната делегация е протойерей Хайки Хутунен от Финландската православна църква, генерален секретар на КЕК, придружен от българските представители - членове на КЕК: пастор Даниел Топалски от Евангелската методистка епископална църква в България и пастор Стойчо Апостолов - Обединени християнски баптистки църкви в България.

 

Делегацията на християнските църкви в Европа връчи на министър Захариева документът "Размисли на Католическата църква върху приоритетите на българското председателство на ЕС". Текстът съдържа редица предложения и препоръки относно приоритетите на българското председателство, събрани в четирите основни направления: "Бъдещето на Европа и на младите хора", "Западни Балкани", "Сигурност и стабилности" и "Дигитална икономика".

 

В приветствието си Монс. Пройков каза: 

Ваше Превъзходителство,

ние сме тук, за да предложим на Вас и на Българското правителство, на отличния екип ръководещ толкова добре първото българско Председателство на Съвета на Европейския съюз, някои кратки бележки "Размисли на Католическата църква върху Приоритетите на Председателството".

 

Сега сме  2018 г., според Българската конституция и съгласно много документи на Църквата, всички виждаме много добре значението на разделението между Църквата и Държавата.

Както папа Франциск изтъкна на неотдавнашния Европейски диалог ДА/ПРЕосмислим Европа: "Личността и обществото са основите на Европа, за чието изграждане ние, като християни, искаме и можем да допринесем". Тухлите на тази структура са диалог, включване, солидарност, развитие и мир.

Ние сме тук, Ваше Превъзходителство, да подчертаем, че католическата църква, българските католици са част от българското общество и християните са допринесли и могат още да допринасят за непрекъснатото изграждане на нашата нация и нашия общ европейски дом. Ние, българските католически епископи, бяхме активни участници в редиците на СОМЕСЕ, на срещи и процеси в реалния живот на Европейския съюз много години преди 2007 г. и преди фактическото присъединяване на България към ЕС.

 

Както още спомена на цитираната среща папа Франциск, ние вярваме, че Европа има призвание да бъде "обещание за мир" и "източник на развитие за себе си и за целия свят".

 

Ние подкрепяме Приоритетите на Българското председателство и по-специално Европейската интеграция на Западните Балкани. Векове наред Западните Балкани са били пример за междурелигиозно съжителство, където религиозната принадлежност е съзиждала основите на местните общества. В рамките на процеса на европейска интеграция съществуващото религиозно и културно разнообразие трябва да бъде запазено и насърчавано.

 

Католическата църква е подкрепяла винаги проекта за европейска интеграция още от самото начало.

 

Както бихме могли да кажем заедно с папата, че Европа е нещо повече от "географска област", така и Европейският съюз не може да бъде ограничен само до своето икономическо измерение. Европа е "място за диалог". Бих казал, нека България бъде място на диалог и солидарност между държавата и църквите и различните вероизповедания, които искат да бъдат по-лесно припознавани като алтернативен източник на развитие, като място на солидарност за индивида и за общността, като общности, които вървят заедно с държавата и политическите институции - в ефективен диалог и взаимно уважение и сътрудничество. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Накрая Монс. Пройков изрази сериозна загриженост от внесения законопроект за промени в Закона за Вероизповеданията, който би поставил в много трудна ситуация Католическата църква с традиционно историческо присъствие в страната и със завидна благотворителна дейност. Особено предвид факта, че България винаги се е гордеела с религиозната си толерантност. 


Тревога изразиха и другите участници в срещата, които подчертаха много добрите модели на толерантност в Европа. 

 


----------------------- ---------------------------- -------------------------------

 

 

 

Какво е СОМЕСЕ?

 

СОМЕСЕ, Комисията на епископите на страните от ЕС се състои от епископи-делегати, изпратени от епископските конференции на Католическата църква в 28-те страни-членки на ЕС. СОМЕСЕ осъществява мониторинг на политическите процеси в ЕС във всички области, към които Църквата проявява интерес. Седалището на организацията е в Брюксел, тя поддържа постоянен контакт с председателя на ЕК, председателя на Европейския съвет и останалите ръководители на европейските институции.

 

 

Какво е KEK?

 

Конференцията на Европейските Църкви е сдружение от 116 православни, протестантски, англикански и старокатолически църкви от всички страни в Европа. Тя е основана през 1959 година със седалища в Брюксел и Страсбург. КЕК работи по редица теми с европейска тематика, засягащи европейските църкви. Затова тя поддържа постоянен диалог с европейските институции.