Новини

СЪБЕСЕДВАНЕ С ПРОФ. ЦОЧО БОЯДЖИЕВ НА ТЕМА „ОТНОСНО ПРИЧИНАТА ЗА ГРЕХА ОТКЪМ ДЯВОЛА И ОТКЪМ ЧОВЕКА" СПОРЕД СВ. ТОМА ОТ АКВИНO

СЪБЕСЕДВАНЕ С ПРОФ. ЦОЧО БОЯДЖИЕВ НА ТЕМА „ОТНОСНО ПРИЧИНАТА ЗА ГРЕХА ОТКЪМ ДЯВОЛА И ОТКЪМ ЧОВЕКА" СПОРЕД СВ. ТОМА ОТ АКВИНO СЪБЕСЕДВАНЕ С ПРОФ. ЦОЧО БОЯДЖИЕВ НА ТЕМА „ОТНОСНО ПРИЧИНАТА ЗА ГРЕХА ОТКЪМ ДЯВОЛА И ОТКЪМ ЧОВЕКА" СПОРЕД СВ. ТОМА ОТ АКВИНO

Културният център при Католическата апостолическа екзархия съобщава, че следващата неделя, 17 юни, от 11.30 ч., в салона на Екзархията ще има събесеедване с проф. Цочо Бояджиев на тема „Относно причината за греха откъм дявола и откъм човека" според св. Тома от Аквино (Сума на теологията, част II(1), въпроси 80 и 81, стр. 1155-1178 от превода на проф. Ц.Бояджиев, София 2005).

Текстовете за подготовка са поместени тук в сайта на Екзархията, а няколко разпечатани екземпляра са на разположение на масата до входа на църквата.
(Виж. Прикачения файл)

Освен това тогава ще има възможност за купуване с отстъпка на нови книги, издадени от фондация „Комунитас”.

Към всички – най-сърдечна покана!

 

Прикачени файлове

toma_akvinski.pdf - pdf - 13361 Kb