Новини

ПРАЗНИК НА СВЕТА ТЕРЕЗА НА МЛАДЕНЕЦА ИСУС

ПРАЗНИК НА СВЕТА ТЕРЕЗА НА МЛАДЕНЕЦА ИСУС

Сестрите Kармилитки канят всички  на
празника на света Тереза на Младенеца Исус

на  1 октомври 2018 г. (понеделник)

в 17.30 ч. - броеница
в 18.00 ч.  - тържествена литургия,

в течение, на която с. Вера-Анна на Драгоценната Кръв Христова ще положи своите временни монашески обети.

 

Кармил „Свети Дух”, 
бул. Св. Климент Охридски № 132 -  София