Новини

ПАПА ФРАНЦИСК КАНОНИЗИРА ПАВЕЛ VІ, ОСКАР РОМЕРО И ПЕТИМА ДРУГИ СВЕТЦИ

ПАПА ФРАНЦИСК КАНОНИЗИРА ПАВЕЛ VІ, ОСКАР РОМЕРО И ПЕТИМА ДРУГИ СВЕТЦИ ПАПА ФРАНЦИСК КАНОНИЗИРА ПАВЕЛ VІ, ОСКАР РОМЕРО И ПЕТИМА ДРУГИ СВЕТЦИ

На 14 октомври 2018 г. на площад „Св. Петър“ пред 70 000 души, папа Франциск отслужи Света Меса за канонизацията на нови светци. По същото време от 3 до 28 октомври във Ватикана се провежда и Синода на епископите, посветен на младите хора, вярата и различаването на званията.


Освен папа Павел VІ и Оскар Ромеро, папата канонизира за светци също Франческо Спинели, Винченцо Романо, Мария Катерина Каспер, Назария Игнасия и Нунцио Сулпризио.


В началото на своята проповед, папа Франциск припомни думите от второто евангелско четиво, в които се казва, че „словото Божие е живо и действено и е по-остро от всеки двуостър меч“(Евр. 4:12).
„Наистина е такова: Божието слово е не просто набор от истини или възвисяващ духовен разказ, не, то е живо Слово, което докосва и преобразява нашия живот. В него Исус, живото Слово Божие, се обръща към нашите сърца.


Евангелието, продължи той, ни приканва да срещнем Господ, следвайки примера на мъжа, който се затече и падна пред Него (Марк 10:17). И ние можем да разпознаем себе си в този човек, който пита Исус какво да стори, за да наследи живот вечен? (ст. 17).


„Той търси живот вечен, живот в пълнота: кой от нас не би искал това? Но виждаме, че той го иска като наследство, като добро, което може да бъде придобито, да бъде постигнато със собствени сили. За да постигне това добро, той е спазвал заповедите от младостта си и е готов да последва и другите, затова и пита: „какво да сторя, за да наследя живот вечен?“


Отговорът на Исус го изненадва, каза папата, като напомни какво Исус отговоря на мъжа: „Продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси …  па дойди и върви след Мене (стих 21).
И на вас, допълни папата, Исус казва: „Дойди и върви след Мене“!

 

 

Търсете Го всеки ден, Бог е смисъл на вашия живот
„Върви след Мене: недей да вървиш след Исус, само когато искаш, търси Го всеки ден; не се задоволявай да спазваш заповедите, да даваш малко милостиня и да изказваш няколко молитви: открий в Него Бог, Който винаги те обича; потърси в Исус Бог, Който е смисълът на твоя живот, Бог, Който ти дава сили да се посветиш.“


„Не можем истински да следваме Исус, когато сме претоварени. Защото ако сърцата ни са препълнени с блага няма има място за Господ, Който ще се превърне само в едно от многото неща.“ Папата посочи, че когато в центъра са парите, не остава място нито за Бог, нито за човека.

 

Не можем да отдаваме на Исус само трохите, след като Той е отдал Себе си като наш живителен хляб.
„Исус е радикален“, каза папа Франциск. „Той дава всичко и иска всичко – отдава любов, която е пълна, и иска цялото сърце. Дори днес Той ни се отдава в живителен хляб, можем ли в замяна да му дадем само трохи?“


Папата каза, че не можем да се отплатим на Него, Който се превърна в наш слуга и дори отиде на Кръста, заради нас, които спазваме някои от заповедите.


„Исус не се задоволява с „процент от любовта“: не можем да Го обичаме с двайсет, петдесет или шейсет процента. Или всичко или нищо.


Сърцето ни, посочи папата, е като магнит: то се привлича от любовта, но може да бъде привлечено само от един господар, затова и трябва да избере: или ще обича Бог или ще обича земните съкровища; ще живее или за любовта или за себе си (срв. Марк 8:35).


„Нека се запитаме къде се намираме в нашата любовна история с Бог. Дали се задоволяваме с няколко заповеди или следваме Исус като влюбени, готови наистина да изоставим всичко заради Него? Исус пита всеки един и всички нас, докато Църквата напредва: дали сме Църква, която само проповядва добри заповеди или сме Църква, която е невеста, която се затича от любов към своя Господ? Дали наистина Го следваме или се връщаме към пътищата на живота, както този мъж от Евангелието?“


„С една дума, достатъчен ли ни е Исус или продължаваме да търсим сигурност и в света? Нека измолим благодатта винаги да изоставяме другите неща от любов към Господа: да изоставим богатство и копнеж за статут и сила, всички структури, които не са подходящи за възвестяване на Евангелието, да изоставим онези тегоби, които бавят нашата мисия, да прекъснем струните, които ни свързват със света. Без скок напред към любовта, животът ни и нашата Църква се поболяват от „суетното и егоцентрично самодоволство.“ (Evangelii Gaudium, 95): откриваме радост в някакво мимолетно удоволствие, затваряме се в безполезни клюки, успокояваме се в монотонността на християнски живот без импулс, където малкото нарцисизъм прикрива тъгата от непълнотата“.

 


Папата подчерта необходимостта да отдадем цялото си сърце.
„Тъгата е доказателство за непълноценна любов, знак за хладно сърце. Докато сърце, лишено от притежания, което свободно обича Господа, винаги носи радост, радостта, от която днес се нуждаем толкова много.


Папа Франциск припомня, че папа свети Павел VI пише: „Наистина сред своите тревоги, нашите събратя трябва да познаят радостта, да чуят нейната песен“ (Gaudete in Domino, I).
„Днес Исус ни приканва да се върнем към източника на радост, който е срещата с Него, смелият избор да рискуваш всичко, за да Го последваш, удовлетворението да изоставиш нещо, за да поемеш по този път. Светиите са следвали този път“.

 

За Павел VI
Св. Павел VI, също като св. Павел, посочи папа Франциск, „преживя живота си за Христовото Евангелие, пресичайки нови граници и ставайки свидетел във възвестяването и диалога, пророк на Църквата обърната извън себе си, която гледа към далечните и се грижи за бедните.“


„Дори сред изтощение и неразбиране, Павел VI ревностно свидетелства за красотата и радостта от пълното следване на Христос. Днес той продължава да ни призовава, ведно със Събора, който мъдро председателстваше, да живеем нашето общо призвание: всеобщото призвание към святост“.
„На към половинчати мерки, а към святост“, повтори папата.
 

„Прекрасно е, че редом с него и сред другите светци е и архиепископ Ромеро, който изостави сигурността на света, дори собствената си безопасност, за да отдаде живота си следвайки Евангелието, близо до бедните и до своя народ, със сърце, привлечено от Исус и неговите братя и сестри.“
Папа Франциск каза, че същото може да бъде казано и за Франческо Спинели, Винченцо Романо, Мария Катерина Каспер, Назария Игнасия и Нунцио Сулпризио.
 

В заключение папата посочи: „Всички тези светци, всеки в различен контекст, прилага на практика думите от днешното Евангелие в живота си, без да бъдат хладни, без калкулации, ревностни и готови да рискуват всичко и да изоставят всичко“.

 

Източник: www.zenit.org