Новини

ПОСЛАНИЕ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ПАПА ФРАНЦИСК

ПОСЛАНИЕ ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО НА ПАПА ФРАНЦИСК

Скъпи братя и сестри, Честито Рождество!


на вас вярващите в Рим, на вас поклонниците и на всички вас, които сте свързани от най-различни краища от света, подновявам радостната вест от Витлеем: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!“ (Лука 2,14).
 
 
Като пастирите, дотичали първи край пещерата, оставаме изумени пред белега, който Бог ни е дал: „ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли“ (Лука 2,12). Коленичим и обожаваме в тишина.
 
И какво ни казва този Младенец, роден за нас от Дева Мария? Какво е универсалното послание на Рождество? Казва ни, че Бог е Добър баща и ние всички сме братя.


 
 
Тази истина е в основата на християнското виждане за човечеството. Без братството, което Исус Христос ни даде, нашите усилия за един по-справедлив свят са с кратък ефект и най-добрите проекти рискуват да останат бездушни структури.


 
 
Затова моят поздрав за Рождество е поздрав за братство, поздрав за братство.
Братство между хората от всички нации и култури.
Братство между хората с различни идеи, но готви на взаимно уважение и изслушване помежду им.
Братство между хората от различни религии. Исус дойде да покаже Божия образ на всички, които Го търсят. 


 
 
Божият образ се яви в един конкретен човешки образ. Не се яви в ангел, а в човек роден в определено време и място. Така, чрез Своето въплъщение, Божият Син ни показва, че спасението минава през любовта, приемането, уважението към нашата бедна човечност, която всички споделяме във велико разнообразие на етноси, езици, култури…, но всички братя в човечеството!


 
 
Тогава нашите различия не са проклятие или заплаха, те са богатство. Когато един художник иска да направи мозайка е по-добре да има парченца от много различни цветове, отколкото само малко!
Опитът на семейството ни учи в това: между братя и сестри сме различни едни от други и не винаги сме съгласни, но има една неразрушима връзка, която ни съединява и любовта на родителите ни помага да се обичаме помежду си. Същото важи и за човешкото семейство, но в този случай Бог е „родителят“, основата и силата на нашето братство. 


 
 
Нека сегашното Рождество ни помогне да открием братските връзки, които ни свързват като човеци и които свързват всички народи. Да позволи на израелци палестинци да подновят диалога и да предприемат път на мир, който да сложи край на конфликта, който повече от шейсет години разтърсва земята избрана от Господ да покаже Своя образ на любов. 


 
 
Младенецът да позволи на обичната и измъчена Сирия да преоткрие братството след тези дълги години на война. Международната общност да се ангажира решително за намирането на политическо решение, което да разпредели отделните интереси, така че сирийците, особено всички които е трябвало да напуснат своите земи и да търсят убежище другаде, да могат да се върнат и живеят в мир в своето отечество. 
Мисля за Йемен с надежда, че преговорите водени от Международната общност ще облекчат най-накрая страданията на толкова много деца и на разселените от войната и бедността. 


 
 
Мисля още за Африка, където милиони са бежанци или разселени и имат нужда от хуманитарна помощ и хранителна сигурност. Божественият Младенец, Цар на мира, да спре тътена на оръжията и да направи да изгрее ново утро на братство по целия континент, благославяйки усилията на всички ангажирани в намирането на пътища на политическо и социално помирение.


 
 
Рождество да усили братските връзки, които свързват корейския полуостров и да позволи продължението на започналия път на сближаване до довеждане на общи решения, гарантиращи на всички развитие и благоденствие.


 
 
Това благодатно време да позволи на Венецуела да намери отново съгласие и всички социални компоненти да работят братски за развитието на страната и в помощ на най-слабите слоеве на населението.


 
 
Раждащият се Господ да дари утеха на обичната Украйна, жадна да възстанови траен мир, който все закъснява. Само с мир, зачитащ правата на всяка нация, Страната може да се съвземе от понесените страдания и да възстанови условията за нормален живот на своите граждани. В близост съм до християнските общности на този регион и се моля да е възможно да бъдат изтъкани братски и приятелски взаимоотношения.


 
 
Пред Младенеца Исус да се почувстват отново братя жителите на скъпата Никарагуа и да не надделяват разделенията и разногласията, но всички да се ангажират за развитието на помирението и да градят заедно бъдещето на страната. Бих искал да припомня народите, които понасят идеологическа, културна или икономическа  колонизация и виждат съсипвана своята свобода и идентичност и които страдат от глад и липса на образователни и санитарни услуги.


 
 
Специална мисъл отправям към братята и сестрите, които празнуват Рождество Христово в трудни условия, за да не кажа мизерни, най-вече там където християнската общност е малцинствена и често уязвима и незачитана. Бог да даде и на тях и на всички малцинства да живеят в мир и да намерят признание за правата им, особено на религиозната свобода.


 
 
Младенецът, малък и премръзнал, Когото обожаваме днес в яслите да закриля всички деца по земята и всяка крехка, беззащитна и отхвърлена личност. Всички да можем да приемем мира и спокойствието от Раждането на Спасителя и чувствайки се обичани от единствения ни Небесен Отец, да преоткрием себе си и да живеем като братя!