Новини

ПОСЛАНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК ЗА 53-ИЯ СВЕТОВЕН ДЕН НА КОМУНИКАЦИЯТА

ПОСЛАНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК ЗА 53-ИЯ СВЕТОВЕН ДЕН НА КОМУНИКАЦИЯТА
"Понеже сме членове един другиму" (Ефесяни 4:25)
От социални мрежови общности към човешка общност

Скъпи братя и сестри,
от както интернет е на разположение, Църквата винаги се е опитвала да популяризира ползването на услугите за срещи между хората и солидарност между тях. С това Послание бих искал още веднъж да ви приканя да размислите върху основите и важността на нашето битие да бъдем във взаимовръзка и да преоткриете в необятността на предизвикателствата на настоящия комуникативен контекст, желанието на човека, който не иска да живее затворен в собствената си самота.

Метафорите на "мрежата" и на "общността" 
Медиалната среда днес е толкова широко разпространена, че вече  е част от сферата на всекидневния живот. Мрежата е ресурсът на нашето време. Тя е източник на знания и взаимоотношения, които бяха немислими преди. Много експерти обаче, поради дълбоките промени,  наложени от технологиите до производствените логики, разпространението и използването на съдържания, подчертават също така и рисковете, които застрашават търсенето и обмена на автентична информация в глобален мащаб. Ако интернет представлява една изключителна възможност за достъп до познания, също така е вярно, че това е едно от местата, най-изложени на дезинформация и съзнателно изкривяване на факти и междуличностни отношения, които често са под формата на злепоставяне. 

Необходимо е да се признае, че социалните мрежи, ако от една страна служат да се свързваме повече и да се намираме и помагаме един на друг, се използват и за манипулиране на личните данни, с цел постигане на облаги от политическо или икономическо естество, без да се отдава респект към индивида и неговите права. Сред най-младите, статистиката показва, че един на всеки четири деца е участвал в епизоди на кибертормоз. [1]

В сложността на този сценарий, може да е полезно да се върнем към размисъл върху метафората на мрежата, която първоначално е създадена като основа на интернет, за да преоткрие своя положителен потенциал. Фигурата на мрежата ни приканва да се замислим за множеството пътища и възли, които осигуряват нейната стабилност, при липса на център, на йерархична структура, на вертикална организация. Мрежата работи благодарение на участието на всички елементи. 

Пренасочена към антропологичното измерение, метафората на мрежата се позовава на друга фигура изпълнена със значения: тази на общността. Една общност е толкова по-силна, колкото е по-сплотена и солидарна, изпълнена с чувство на доверие и преследваща споделени цели. Общността, както и солидарната мрежа, изисква взаимно изслушване и диалог, базиран на отговорното използване на езика. 
На всички е ясно, че в настоящия сценарий социалната мрежова общност /social network community / не е автоматично синоним на общността. В най-добрите случаи, общностите са в състояние да докажат единство и солидарност, но често това са само групи от индивиди, които се разпознават според интереси или аргументи, характеризиращи се от слаби връзки. Освен това, в социалната мрежа твърде много пъти идентичността се основава на противопоставянето на другия, на непознатия в групата: човек определя себе по-скоро от това, което разделя, а не от това, което обединява, като дава място на подозрения и отдушник за всякакъв вид предразсъдъци (етнически, сексуални, религиозни и други). Тази тенденция подхранва групи, които изключват хетерогенността, които подхранват необуздания индивидуализъм в дигиталната среда, като понякога подпалват омраза. Това, което трябва да бъде прозорец към света, става витрина на собствения им нарцисизъм. 

Мрежата е възможност за насърчаване на срещи с други хора, но тя също може да засили нашата самоизолация, подобно на паяжина, способна да ни улови. Децата  повече от другите са податливи на илюзията, че социалната мрежа може напълно да ги удовлетвори на релационното ниво, до достигане на опасния феномен сред младите "социални отшелници", които рискуват пълно отчуждаване от обществото. Тази драматична динамика води до сериозен разрив в релационната тъкан на общество, разрив, който не можем да пренебрегнем. 

Тази многообразна и коварна реалност поставя различни етични и социални, политически и икономически въпроси и предизвикателства за Църквата. Докато правителствата търсят начини за правна нормативна уредба за запазване на първоначалната визия за свободна, отворена и сигурна мрежа, ние имаме възможността и отговорността да гарантираме нейното позитивно ползване. 

Ясно е, че не е достатъчно да се умножават връзките, за да се увеличи взаимното разбирателство. Как да намерим истинската идентичност на общността в осъзнаването на отговорностите, които имаме един към друг и в онлайн мрежата? 

"Ние сме част един от друг" 
Възможен отговор може да бъде очертан като се започне от третата метафора - тази на тялото и на частите му, която Свети Павел използва, за да говори за взаимовръзката между хората, базирана на един организъм, който ги обединява. „Заради това, като отхвърлите лъжата, казвайте истината всеки на ближния си, понеже сме членове един другиму” (Ефесяни 4:25). Да бъдеш част един от друг е дълбоката мотивация, с която Апостолът увещава да се остави лъжата и да се каже истината: задължението да се казва истината произтича от необходимостта да не се отрича реципрочната връзка при общуването. Истината фактически се разкрива в общeнието. Обратното, лъжата е егоистично отхвърляне да признаеш принадлежността си към тялото; това е отказ да се отдадеш на другите, като по този начин губиш единствения начин да намериш себе си. 

Метафората на тялото и частите му ни води към размисъл за нашата идентичност, която се базира върху общуването и различното, чуждото за нас. Като християни, ние взаимно се разпознаваме като членове на едно единствено тяло, на което Христос е главата. Това ни помага да не виждаме хората като потенциални противници, а да считаме и враговете си за личности. Не е вече необходимо, да посочваме противника си, защото заветът за приобщаване, който научаваме от Христос, ни кара да откриваме различното по нов начин, като неразделна част и условие за взаимоотношения и близост. 

Тази способност за разбиране и комуникация между хората има своя собствена
основа в общуване и любов между Лицата на Бог. Бог не е Самота, а Общение; това е Любов и следователно комуникация, защото любовта винаги се предава, по-скоро общува, за да срещне другия. Да общуваме със себе си и да общуваме с Бог е близко до нашия език, установявайки  в историята един истински диалог с човечеството (вж. Втория Ватикански събор, Конст. Конституция догм. Dei Verbum, 2). 

По силата на нашето битие, създадено по Божия образ и подобие, което е общение и комуникация само по себе си, ние винаги носим в сърцата си носталгията по един живот в общение, да принадлежим към една общност. „Нищо, всъщност - казва Св. Василий - не е толкова специфично за нашата природата както връзката помежду ни, необходимостта ни един от друг ". [2] 

Настоящият контекст призовава всички нас да инвестираме в отношенията, да утвърждаваме в мрежата чрез мрежата междуличностния характер на нашата човечност. Още повече, ние християните сме призовани да проявяваме това общуване, което бележи нашата идентичност като вярващи. Вярата, всъщност, това е една връзка, една среща; и под подтика на Божията любов можем да общуваме, да приемаме и разбираме дара на другия и да му отвърнем със същото. 

Именно общуването в образа на Св. Троица отличава човека от индивида. От вярата в Бог, който е Троица, следва, че за да бъда себе си, аз се нуждая от другия. Аз съм наистина човек, наистина личност, само ако общувам с другите. Терминът "човек" определя всъщност, човешкото същество като "лице", обърнато към другия  и свързано с другите. Нашият живот се развива в човечеството, преминавайки от индивидуален към личен характер; автентичният път на очовечаване води от индивида, възприемащ другия като съперник, към човека, който разпознава другия като спътник. 

От "like" към "amen"
Образът на тялото и частите ни напомня, че използването на социалната мрежа е допълващо срещата в плът и кръв, която живее чрез тялото, сърцето, очите, погледа, дъха и др. Ако мрежата се използва като продължение или като очакване на тази среща, тогава тя не изменя на себе си и остава ресурс за общуване. Ако едно семейство използва мрежата, за да бъде по-свързано, за да се срещне после на масата и да се погледне един друг в очите, то това е ресурс. Ако една църковна общност координира своята дейност чрез мрежата за да празнува Евхаристията заедно, тогава това е един  ресурс. Ако мрежата е възможност да се доближим до историите и преживяванията на радост или страдание, на тези, които са физически далеч от нас, да се молим заедно и да търсим добро в преоткриването на това, което ни обединява, това е ресурс. 

По този начин можем да преминем от диагноза към терапия: отваряйки пътя към диалога, към срещата, към усмивката, към ласката ... Това е мрежата, която искаме. Мрежа, която не е създадена да залавя в клопка, а да освободи, да запази общуването между свободни хора. Самата Църква е мрежа, изтъкана от Евхаристийно общение, където съюзът не се основава на "like", а на истината, на "amen", с който всеки се чувства като част от Тялото Христово, приемайки другите. 

От Ватикана, 24 януари 2019 г.
Паметта на Свети Франциск Салски 
Franciscus 
Папа Франциск 

_______________________
[1] За да се спре това явление, ще бъде създадена Международна обсерватория за кибертормоз, базирана във Ватикана.
[2] Обширни правила, III, 1: стр. 31, 917 °; Бенедикт XVI, Послание за 43-ия Световен ден на социалните комуникации  (2009).

[Оригинален текст: италиански]