Новини

МUNERE CARITATIS – ПАПСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗДИГАНЕ НА ЕКАЗРХИЯТА Е ЕПАРХИЯ И НА ЕКЗАРХА В ЕПАРХИЕН ЕПИСКОП

МUNERE CARITATIS – ПАПСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗДИГАНЕ НА ЕКАЗРХИЯТА Е ЕПАРХИЯ И НА ЕКЗАРХА В ЕПАРХИЕН ЕПИСКОП МUNERE CARITATIS – ПАПСКО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗДИГАНЕ НА ЕКАЗРХИЯТА Е ЕПАРХИЯ И НА ЕКЗАРХА В ЕПАРХИЕН ЕПИСКОП

Католическата апостолическа екзархия в София се въздига в епархия на име „ Св. Йоан ХХIII” – София за верните от византийско-славянски обред,

 
ФРАНЦИСК ЕПИСКОП слуга на слугите Божи

 
Постановеното да се помни навеки!


 
    Тъй като с приемането на длъжността на любовта (munus caritatis) сме призовани  да подражаваме на славата на нашия Господ Исус Христос, нам подобава с цялата си грижовна ревност да поднасяме свята жертва, за да се възвестява смъртта на нашия Спасител и да се прави спомен за Този, Който положи за нас душата Си, и  да бъдем наистина това, което мистично отслужваме в жертвоприношението (срв, Фулгенций от Руспе, Contra Fabianum, 28, 16-17;  Instrumenta fidei, fr. 28).  Изхождайки от тази длъжност на благочестие и пастирска грижа и дълбоко размисляйки, вземаме решения в полза на цялото стадо и за неговото напредване, като едновременно с това се стремим да дадем на отделните църкви всички неща, които да спомогнат за спасение на душите на верните и за тяхната духовна полза.  Затова насочваме мисълта си към обичните християни католици от византийско-славянски обред, живеещи в България и желаейки да съдействаме за тяхното благо и развитие, след пълна преценка на обстоятелствата и с положителното мнение на междуритуалната епископска конференция на България, след изслушване решението на  нашия достопочтен брат, негово превъзходителство кардинал Леонардо Сандри, префект на Конгрегацията за източните църкви, ние, с пълномощието на властта ни въздигаме Апостолическата екзархия в София в Епархия, която ще се нарича „Свети Йоан XXIII” , без никакви промени на катедралното седалище, на мястото на резиденцията на епископа и заседанията на курията, като се възлагат всички съответсващи права и привилегии според нормите на Каноничния кодекс на източните църкви.

 
Незабавно установявваме тази епархия да е подчинена на Светия престол, обявявайки за неин патрон пред Бога светия папа Йоан XXIII, а нейния епископ – за член на Епископската конференция, според гореспоменатото. Всички свещеници, вече упражяващи служението си Екзархията по силата на постановеното да бъдат зачислени към новата епархия, както и учащите се семинаристи, произхождащи от енориите на същата Екзархия, да бъдат записани  към новата област. А всичко останало да бъде уредено според нормите на споменатия Кодекс.
Господ да излее милосърдието си над християните от тази епархия и да ги пази във всички изпитания и чрез застъпничеството на Светата Дева Мария и на светите Кирил и Методи винаги да ги предхожда и да ги следва с милосърдна Господна благодат и да им дава непрестанно да залягат за добри дела.

 
Желаем тази наша Конституция да влезе в сила незабавно без всякакви възражения.


 
 

Дадено в Рим на 11 октомври 2019 година, в седмата година на нашия понтификат.     
 

 
Франциск епископ слуга на слугите Божи до достопочтения брат Христо  Пройков, досега епископ Бриулски и Апостолически екзарх на София, първи избран епископ на епархия „Свети Йоан ХХIII” – София за верните от византийско-славянски обред – поздрав и апостолически благослов.   

Приемайки от Христос благодат и апостолство, та в Негово име да покоряваме на вярата народите и заделени, доколкото можем, за Божието благовестие, за което сме всички призовани от Исус Христос (срв. Рим.1, 1:15-17), нека така да изпълняваме  задълженията на благочестието, че вярата, която с уста изповядваме, да потърждаваме със свидетелството на живота си. Подтикнати от това пастирско намерение,  докато с желание  обмисляме в нашата загриженост средствата, чрез които за благото на църквите своевременно да се даде решение за напредването на християните , като съобразяваме нещата, необходими за  паството на епархията „Свети Йоан ХХIII” – София, въздигната днес чрез Апостoлическата конституция Мunere caritatis от положението на екзархия, бързаме да й дадем пастир, загрижен за духовната полза на тази общност. Затова, достопочтени братко, мислим за тебе, който вече си се трудил за духовните нужди на верните от византийско-славянски обред в тази църковна общност, в дейността си си показал дарованията на сърцето и интелекта си и според нас си достоен отново да бъдеш пастир на това стадо. Затова след като чухме съвета на нашия достопочтен брат, негово превъзходителство кардинал Леонардо Сандри, префект на Конгрегацията за източните църкви, те освобождаваме от титлите на Апостолически екзарх и на предишната църква, и те поставяме за пръв епископ на нововъздигнатата епархия „ Свети Йоан ХХIII” –  София, давайки ти подобаващите права и възлагайки задълженията според нормата на Кодекса на каноните на източните църкви. Желаем да известиш това наше решение на клира и на народа на тази общност, като подканяме всички тях чрез застъпничеството на Пресветата Дева Мария, следвайки твоето ръководство, да се явяват   пред 

 
Христос с добри дела и да Го изповядват с нравите си.        

Дадено в Рим, при базиликата „Св. Петър”, на 11 октомври 2019 г.,  в седмата година от нашия понтификат.