ЕВХАРИСТИНКИ - Монашеска общност на сестрите на Светата Евхаристия

ЕВХАРИСТИНКИ - Монашеска общност на сестрите на Светата Евхаристия ЕВХАРИСТИНКИ - Монашеска общност на сестрите на Светата Евхаристия

Монашеска Общност Сестри Евхаристинки е основана в Солун на 21 Април 1889 година от брат и сестра - Отец Йосиф Алоати, свещеник Лазарист и Сестра Христина - Еврозия Алоати, италианци от Торино. Първоначално се развива и разраства в местността Палюрци (Македония) и някои околни места, където са открити сиропиталище и училища, а за по-отраснали - ателиета за шев и бродерия, както и земеделско училище за момчета.

 

През 1920 година, като последица от Първата Световна Война, Сестрите са принудени да напуснат огнището си и заедно с много бежанци от Македония се настаняват в София. Тук отново откриват сиропиталище за момичета и се грижат за тяхното възпитание, образование и им предлагат родителски грижи. През 1930 година е завършена голямата им къща, където заедно със Сестрите живеят и около 100 момичета - бедни или сираци. През 1948 година им е отнето Сиропиталището "Княгиня Евдокия", а през 1962 им е отнета и къщата и Сестрите са настанени в малката къща на ул. Анджело Ронкали 2, където остават до 1998 година.

 

През годините на тоталитаризма Сестрите Евхаристинки преориентират своите грижи към изоставените, старите и нуждаещите се. В нито един момент те не престават да подготвят деца и възрастни за достойно приемане Светите Тайнства и с пример и поучение да свидетелстват за Христос и Неговата Църква.
По своята същност Монашеската Общност е от източен обред и има деен характер. Самото име "Евхаристинки" говори, че са посветени на Светата Евхаристия (Светото Причастие). Именно чрез култа към Евхаристията те работят и се жертват за единството на Христовата Църква, особено тук на Изток. Чрез грижите за богослужението и олтара, чрез молитва, пример и катехизиране, те се грижат да бъде познат, обичан и обожаван Исус в Светото Причастие, което съставлява и тяхната харизма.
Благодарение на промените след 1989 година и реституцията на някои църковни имоти, с помощта на благодетели от тук и от подобни институции отвън бе построен новият им манастир в София, община Овча Купел, ул. Монтевидео 15. Тук е установено и Генералното Управление на Монашеската Общност за всички Сестри от България и Македония. В този нов Генерален Евхаристичен Дом Сестрите отново отвориха врати за момичета с трудности в семейството, които се нуждаят от родителски грижи, възможност за развитие и образование необходими за живота. В този Дом се формират и младите кандидатки за Посветен Живот - новициат.

 

В манастира се намира Параклис, посветен на Свети Йосиф (патронен празник - 26 Декември). Литургии се служат редовно всеки празник и неделя от 10:00 часа сутринта, а в обикновени дни - от 8:30 часа. Параклиса е отворен за всички желаещи. За останалите служби през деня заинтересуваните се отправят за информация от Сестрите на тел: 02-9559643 или 02-567012.
Медицински Център "Йоан Павел Втори"

 

В двора на Манастира е открит на 1 Март 2000 година Медицински Център "Йоан Павел Втори", в който работят лекари специалисти - рентгенолог, мамолог, интернист, гастроентеролог, ехографист, ехокардиографист, кардиолог, невролог, гинеколог, УНГ и очни болести, стоматолог, педиатър, хирург. В Центъра работи и клинична лаборатория. Групи за социално слаби се ползват с услуги безплатно.

 

В България Общността има свои Евхаристични Домове - филиали в с. Куклен, Пловдивско, с. Покрован, Ивайловградско и с. Ново Делчево, Сандански. В тези енории Сестрите се грижат за богослужението и катехизация на деца и възрастни.
В Р. Македония Сестрите Евхаристинки имат своя Провинция. Провинциалната Къща и Управление се намират в Скопие, ул. Томе Арсовски 16, тел/факс: 003892-213127. Малки Евхаристични Домове има още в гр. Гевгели, гр. Струмица, с. Радово и с. Нова Маала, близо до Струмица.